در بریسو

توجه به جزئیات فراتر از یک شعار ساده است
زیبایی در عین سادگی فراتر از یک انتخاب در گزینش پارچه یا نخ است
بلکه اینها اصول اولیه ماست
ما با عشق در حال طراحی ، تولید و عرضه محصولات خود در سراسر
کشور هستیم، باشد تا هموطنان مان ، جذاب زندگی کنند

کالکشن مردانه

MEN COLLECTION

کالکشن زنانه

WOEN COLLECTION

کالکشن زمستانه

WINTER COLLECTION

کالکشن تخفیفی

SALE COLLECTION

تولید در بریسو

جذاب زندگی کن
هر تن پوش بریسو یک ارکستر باشکوه است با حضور نوازندگانی چیره دست که سازشان حسابی کو است و نت هایشان خالق یک هارمونی جذاب است
موسیقی که هر چند بار که آن را بشنوی باز هم برایت تازگی دارد و روح نوازست
بریسو تخقق رویای جذابیت است جذابیتی در عین سادگی و وقار

_DSC0739